ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือนักเดินทาง แคนาดา

ผู้แต่ง: ศุภลักษณ์ สนธิชัย

สำนักพิมพ์: อทิตตา พับลิเคชั่น

หมวดหลัก: ท่องเที่ยว

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ชื่อประเทศอย่างเป็นทางการของแคนาดาคือ Canada อ่านออกเสียงตามสำเนียงอเมริกันว่า "แคนาดา" คนแคนาดาเรียกชื่อประเทศตนเองว่า "คานาดา" เป็นการเรียกตามรากศัพท์ของชื่อเดิมที่มาจากคำว่า ka-na-da ซึ่งเป็นภาษา Iroquois (ภาษาถิ่นของชาวพื้นเมืองอินเดียนแดง 6 เผ่าที่อาศัยอยู่ในอเมริกาเหนือ) คำนี้แปลว่า ชุมชน หรือหมู่บ้าน แคนาดาตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ ทางตอนเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรแปซิฟิก ปัจจุบันแคนาดาเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก หลังจากที่สหภาพโซเวียตซึ่งเคยเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกล่มสลายไปแล้ว อาณาเขตประเทศทางทิศตะวันออกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก ทางทิศตะวันตกติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก ทางทิศเหนือติดกับมหาสมุทรอาร์กติก ความกว้างของประเทศจากตะวันออกจรดตะวันตก 7,700 กิโลเมตร และความยาวจากเหนือจรดใต้ยาว 4,600 กิโลเมตร โดยพื้นที่กว่า 90% ของพรมแดนทางตอนใต้ของแคนาดามีอาณาเขตติดกับสหรัฐอเมริกา แคนาดา มีพื้นที่ประเทศ 9,984,670 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 32,507,874 คน (เดือนตุลาคม ค.ศ. 2004) ประเทศแคนาดาประกอบด้วยประชากรหลายเชื้อชาติ สืบเชื้อสายมาจากชาวอังกฤษ 40% ฝรั่งเศส 25% เยอรมัน 3% และชนเผ่าดั้งเดิม 4% นอกนั้นเป็นชนเชื้อชาติต่าง ๆ เช่น อิตาเลียน ดัตช์ กรีก โปลิช และจีน