ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือนักเดินทาง นอร์เวย์

ผู้แต่ง: ประไพ คริสทอฟเฟอร์เสน

สำนักพิมพ์: อทิตตา พับลิเคชั่น

หมวดหลัก: ท่องเที่ยว

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

นอร์เวย์ นามนี้หมายถึง “เส้นทางมุ่งสู่เหนือ” ประวัติศาสตร์ถอยย้อนไปไกลถึงยุค 8,000-9,000 ปีก่อนคริสตกาล เลื่องชื่อเรื่องธรรมชาติงดงามแปลกตา โดยเฉพาะฟยอร์ด ที่พาผู้คนหลั่งไหลกันมาดูในฤดูร้อน ช่างคึกคักและมีสีสัน วันดีคืนดีก็มีพระอาทิตย์เที่ยงคืนให้ชม ถ้าชอบปลา ที่นี่ก็คือแหล่งแซลมอนและเทร้าต์ชั้นดี อย่างนี้ใครเลยจะอดใจไม่มาเยือน นอร์เวย์ นอกจากจะขึ้นชื่อในเรื่องความสวยงามที่สุดในโลกแห่งหนึ่งแล้ว ยังเป็นประเทศที่น่าสนใจอีกหลาย ๆ ด้าน เมื่อเพียง 20-30 ปีก่อนคนยุโรปมองว่านอร์เวย์เป็น “ชนบท” ของยุโรปดินแดนไวกิ้งในอดีตกาลแต่ปัจจุบันนอร์เวย์เป็นประเทศที่เจริญและร่ำรวยมาก มีคุณภาพชีวิตที่ดีมาตรฐานการครองชีพสูง ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพทุก ๆ ด้าน และมีสวัสดิภาพในชีวิตที่ดี ในขณะเดียวกัน ประชาชนเองมีระเบียบวินัยเคารพในกฎหมายและสิทธิ์ของผู้อื่น มีอัธยาศัยดี เอื้ออารี และซื่อสัตย์ที่สำคัญคือมีคนไทยจำนวนถึงกว่า 6,000 คนที่อาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี้ซึ่งนับว่าเป็นจำนวนสูงมาก อีกทั้งนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปเยือนนอร์เวย์ก็มีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ประไพ เชิดสุขประชา คริสทอฟเฟอร์เสน หรือรู้จักในนามปากกาว่า พิมพิไล สตรีไทยที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นอร์เวย์ ได้ริเริ่มความคิดการจัดทำ คู่มือนักเดินทางนอร์เวย์ ฉบับสมบูรณ์ขึ้น โดยการรวบรวมสาระสำคัญเกี่ยวเนื่องกับนอร์เวย์ไว้อย่างละเอียด ทั้งประวัติศาสตร์ การเดินทางสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในแต่ละเมือง กิจกรรมยอดนิยมของนักท่องเที่ยวและชาวนอร์สค์ ฯลฯ ข้อมูลที่บรรจุอยู่ในคู่มือนักเดินทางเล่มนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อทั้งสาธารณชน และผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวไปยังดินแดนแห่งไวกิ้งแห่งนี้ นอร์เวย์