ข้อมูล eBook

ชื่อ: ตะลอนทัวร์ ตะลอนเที่ยว เกาะใต้ นิวซีแลนด์

ผู้แต่ง: กุญชริกา กุญชร ณ อยุธยา

สำนักพิมพ์: อทิตตา พับลิเคชั่น

หมวดหลัก: ท่องเที่ยว

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

 เกาะใต้นิวซีแลนด์นับเป็นดินแดนในฝันของผู้มีใจรักการเดินทางท่องเที่ยวอยู่เสมอ และนับเป็นจุดหมายแรกๆ ของนักตะลอนผู้พร้อมผจญภัยด้วยตัวเอง เช่นที่นักเขียนของเรา ได้ขับรถเที่ยวเองอย่างสนุกสนานและเพลิดเพลิน