ข้อมูล eBook

ชื่อ: สอนลูกลงทุน

ผู้แต่ง: ธนันท์  ธีวรา

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: แม่และเด็ก

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"คู่มือการสอนเรื่องเงินๆทองๆแก่เด็กๆให้พวกเขาได้เรียนรู้ว่าเงินนั้นมีคุณค่าและให้เขาเข้าใจในประโยชน์ของ
“การวางแผนทางการเงิน”
"