ข้อมูล eBook

ชื่อ: เอ๊ะ!เอ๊ะ! ทำไมก้อนเมฆหน้าตาไม่เหมือนกัน

ผู้แต่ง: สุชาดา ลิมป์

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือนิทานแสนสนุกเสริมความรู้เล่มนี้มีเนื้อเรื่องที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้เด็กๆทั้งยังสร้างความสนุกเพลิดเพลินและฝึกทักษะการอ่านไปพร้อมๆกับส่งเสริมความผูกพันในครอบครัว