ข้อมูล eBook

ชื่อ: มหัศจรรย์ผักผลไม้ต้านโรค เล่ม 1

ผู้แต่ง: รศ. ดร.กรณ์กาญจน์ ภมรประวัติ พร

สำนักพิมพ์: หมอชาวบ้าน

หมวดหลัก: สุขภาพ-ความงาม

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

รู้จักกิน รู้จักใช้ ผักผลไม้ เพื่อสุขภาพ เป็นอาหารที่ให้ประโยชน์แก่ร่างกายในเชิงพลังงานและวิตามิน เกลือแร่ แต่คนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าพืชผักผลไม้บางชนิดมีสารสำคัญที่ให้ประโยชน์รักษาสุขภาพ หรือให้ประโยชน์เชิงป้องกัน ชะลอการเกิดโรค และให้ประโยชน์ซ่อมแซมเซลล์