ข้อมูล eBook

ชื่อ: ปรารถนาพระเยซู

ผู้แต่ง: ไมค์ บิคเคิล

สำนักพิมพ์: บริดจ์ คอมมิวนิเคชั่น

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

นี่เป็นหนังสือเกี่ยวกับการเชื่อมโยงที่ชัดเจนและทรงพลานุภาพระหว่างการรู้ความจริงว่า พระเจ้ารู้สึกกับคุณอย่างไร และวิธีแสดงความปรารถนาในพระองค์ เมื่อพระวิญญาณบริสุทธ์ประสงค์จะปลุกเร้าความรักในคุณที่มีต่อพระเยซู พระองค์จะเปิดเผยถึงความรักอบอุ่นที่พระเยซูมีต่อคุณ ความรู้ความเข้าใจลึกซึ้งถึงพระคุณพระเจ้านี้อยู่ใกล้แค่เอื้อม พร้อมให้คุณไขว่คว้ามา พระเจ้าทรงเปิดเผยพระทัยของพระองค์แก่เราในพระวจนะของพระองค์ พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระกรุณาและความรักต่อเรา คำถามอยู่ที่ว่า คุณอยากสนิทสนมกับพระเจ้าจริงๆมากแค่ไหน หรือคุณปรารถนาพระเยซูมากเพียงใดต่างหาก