ข้อมูล eBook

ชื่อ: พูดภาษาอังกฤษแบบมือโปร

ผู้แต่ง: ลุงไอน์สไตน์

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 3

เนื้อหา

"“พูดภาษาอังกฤษแบบมือโปร” คือหนังสือที่ได้รวบรวมบทสนทนาภาษาอังกฤษที่คุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงาน ตั้งแต่บทสนทนาภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานเพื่อการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ ไปจนถึงการสนทนาเพื่อการสัมภาษณ์เข้าทำงาน การพูดในที่ประชุม การนำเสนองาน การเจรจาต่อรองเชิงธุรกิจ การเจรจาเพื่อขอลาหยุดงานหรือแม้แต่การขอลาออก รวมทั้ง บทสนทนาที่ใช้เพื่อการเข้าสังคม การพูดเพื่อแสดงความขอบคุณ และแสดงความยินดีในวาระโอกาสต่างๆ !"