ข้อมูล eBook

ชื่อ: สนุกคิดคณิตอัจฉริยะ ตอนอลหม่าน ร้านเบเกอรี่

ผู้แต่ง: Read comice Publishing

สำนักพิมพ์: บริษัท ไอ ดี ซี พรีเมียร์ จำกัด

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

ทบทวนการบวก ลบ คูณ หาร - การประมาณค่าใกล้เคียงจำนวนเต็ม - เศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ และเศษส่วนอย่างต่ำ - การเปรียบเทียบเศษส่วนที่เท่ากัน การเปรียบเทียบเศษส่วนที่ไม่เท่ากัน - รวมโจทย์แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย