ข้อมูล eBook

ชื่อ: สนุกคิดคณิตอัจฉริยะ ตอน Ragna Hunter ศึกเกมส์ออนไลน์

ผู้แต่ง: Read comice Publishing

สำนักพิมพ์: บริษัท ไอ ดี ซี พรีเมียร์ จำกัด

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

ความเข้าใจพื้นฐานเรื่องสมการ - การแก้สมการในระดับชั้น ป.6 - เข้าใจและรู้จักวิธีการหา ห.ร.ม. - เข้าใจและรู้จักวิธีการหา ค.ร.น. - รวมโจทย์แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย