ข้อมูล eBook

ชื่อ: เปลี่ยนภาพถ่ายให้กลายเป็นเงิน

ผู้แต่ง: ปฐวี อุรพีพัฒนพงศ์

สำนักพิมพ์: บริษัท ไอ ดี ซี พรีเมียร์ จำกัด

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"เปลี่ยนภาพถ่ายให้กลายเป็นเงิน" เล่มนี้ จะช่วยให้ผู้อ่านเรียนรู้เกี่ยวธุรกิจขายภาพออนไลน์ กระบวนการขายภาพออนไลน์ พร้อมไขข้อกังวลใจในเรื่องอุปกรณ์ถ่ายภาพและคุณภาพของภาพถ่าย ตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งไปเสนอเว็บโมโครสต๊อก การตั้ง Keyword ให้กับภาพถ่าย การแก้ปัญหาภาพที่ไม่ผ่านการคัดเลือก ตลอดจนการเสนอขายภาพกับเว็บไซต์ 6 เว็บไมโครสต๊อกชั้นนำ