ข้อมูล eBook

ชื่อ: ก้าวแห่งความสุข

ผู้แต่ง: พระไพศาล วิสาโล

สำนักพิมพ์: เนชั่นบุ๊คส์

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

การเดินด้วยธรรมะ คือเดินอย่างมีสติ เดินด้วยความสงบ ให้รู้ทันความรู้สึกนึกคิด ที่สำคัญคือ เดินด้วยความรู้สึกตัว