ข้อมูล eBook

ชื่อ: การสร้างเว็บเพจ(Adobe Dreamweaver CS4X)

ผู้แต่ง: อ.ตรีเพ็ชร มีศิลป์

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

- เป็นการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการทำงานของเว็บเพจ ระบบ Hyper Link การออกแบบเว็บเพจเบื้องต้น การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสำเร็จรูป การทดสอบการทำงานของเว็บเพจ การ Upload เว็บเพจ