ข้อมูล eBook

ชื่อ: พิมพ์ดีดอังกฤษ 2

ผู้แต่ง: อ.พาณี ล้ออุทัย/อ.สุธรรม วิชชุรังษี

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

- ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบการพิมพ์งานชนิดต่าง ๆ การแก้ไขข้อผิดพลาดในการพิมพ์ การพิมพ์สัมผัสเพื่อเพิ่มทักษะความเร็ว ความแม่นยำและวิธีคำนวณคำ