ข้อมูล eBook

ชื่อ: การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1(ประถม)

ผู้แต่ง: อ.วรรณกวินท์ อริยฤทธิ์วิกุล และคณะ

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: กลุ่มสาระการงานอาชีพ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

นำเสนอวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง เช่น การแต่งกาย การเก็บของใช้ การใช้วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงานอย่างปลอดภัย บอกข้อมูลที่ สนใจและแหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัว ประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีกิจกรรมช่วยฝึกพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมประสบการณ์การปฏิบัติ จริง และคำถามที่ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้