ข้อมูล eBook

ชื่อ: การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2 (ประถม)

ผู้แต่ง: อ.วรรณกวินท์ อริยฤทธิ์วิกุล และคณะ

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: กลุ่มสาระการงานอาชีพ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

นำเสนอวิธีการและประโยชน์การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว อย่างปลอดภัย การใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสมและ ประหยัด ประโยชน์สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ประโยชน์ของข้อมูลจากแหล่ง ข้อมูลต่าง ๆ เรียนรู้ชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีกิจกรรมช่วยฝึกพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมประสบการณ์การปฏิบัติ จริง และคำถามที่ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้