ข้อมูล eBook

ชื่อ: การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3 (ประถม)

ผู้แต่ง: อ.วรรณกวินท์ อริยฤทธิ์วิกุล และคณะ

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: กลุ่มสาระการงานอาชีพ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

นำเสนอการสร้างของเล่นของใช้อย่างง่าย และเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิต ประจำวัน วิธีการนำสิ่งของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ การค้นหาข้อมูลอย่างมีขั้นตอน เรียนรู้วิธีดูแลและรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี มีกิจกรรมช่วยฝึกพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมประสบการณ์การปฏิบัติ จริง และคำถามที่ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้