ข้อมูล eBook

ชื่อ: ทัศนศิลป์ ป.3 (ประถม)

ผู้แต่ง: อ.กมล เวียสุวรรณ และคณะ

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: กลุ่มสาระศิลปะ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ทัศนศิลป์ ชั้น ป.๓ เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ประเภทงานปั้น งานพิมพ์ภาพ ตลอดจนรู้จักวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้างงาน จำแนก เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิวในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ และการวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ดินสอและสีโปสเตอร์