ข้อมูล eBook

ชื่อ: วิทยาศาสตร์ ป.1(ประถม)

ผู้แต่ง: อ.วิจิตรา คำยัง และคณะ

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตและ ไม่มีชีวิต การจำแนกสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น การสังเกตและจำแนกวัสดุที่นำมาทำเป็น ของเล่น การทดลองการดึงหรือผลักวัตภุให้เคลื่อนที่ การสำรวจดินที่มีในท้องถิ่น เรียนรู้ท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาว