ข้อมูล eBook

ชื่อ: วิทยาศาสตร์ ป.4 (ประถม)

ผู้แต่ง: อ.วิจิตรา คำยัง และคณะ

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

นำเสนอหน้าที่ท่อลำเลียงและปากใบของพืช ปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต ของพืช พฤติกรรมสัตว์ในลักษณะต่าง ๆ การเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิด การเกิดดินที่ใช้ปลูกพืชในท้องถิ่น เรียนรู้ระบบสุริยะประกอบด้วยดวงอาทิตย์