ข้อมูล eBook

ชื่อ: ความแข็งแรงของวัสดุ

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

ความแข็งแรงของวัสดุ