ข้อมูล eBook

ชื่อ: มองหาคุณค่าชีวิต

ผู้แต่ง: ว.วชิรเมธี, ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

สำนักพิมพ์: ปราณ พับลิชชิ่ง

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

มองหาคุณค่าชีวิต หนังสือของสองปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญทั้งทางวิทยาศาสตร์และทางธรรม ช่วยชี้แนะให้เรามองโลกอย่างสร้างสรรค์??พัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จ?พร้อมทั้งแนะแนวทางการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข