ข้อมูล eBook

ชื่อ: วรรณคดีก่อนนอน ศรีธนญชัย

ผู้แต่ง: สกายบุ๊กส์

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: วรรณกรรมไทย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

พบกับวรรณคดีก่อนนอนแสนสนุก นอกจากจะได้สาระความรู้จากบทประพันธ์แล้ว ยังมีเทคนิคบูรณาการความรู้ด้านต่างๆ เช่น ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ โดยแต่ละเรื่องจะมีพี่หนุมานเป็นสัญลักษณ์ในการนำเสนอความรู้เชิงบูรณาการ ซึ่งเป็นเทคนิคสำหรับคุณพ่อคุณแม่ให้ถามลูกน้อยของคุณเพื่อสานสัมพันธ์ สร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ลูกน้อยจากคนในครอบครัวได้เป็นอย่างดี