ข้อมูล eBook

ชื่อ: วันโลกแตก

ผู้แต่ง: วรินทร

สำนักพิมพ์: บริษัท เอสเอ็มเอ็ม พลัส จำกัด (เดิม สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย)

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ปัจจุบันภัยพิภัยต่างๆมากมายเกิดขึ้นทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น แผ่นดินไหว น้ำท่วม พายุ สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดความวุ่นวาย แต่นอกเหนือจากความเสียหายที่ทิ้งไว้ นี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงจุดจบของแผ่นดินที่เราเรียกกันว่า “โลก”