ข้อมูล eBook

ชื่อ: สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๖๐ ปี แห่งความเป็นมหาราช

ผู้แต่ง: นายวีระ อำพันสุข

สำนักพิมพ์: นายวีระ อำพันสุข

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา