ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือเขียนโปรแกรมกราฟิกด้วย C# และ GDI+

ผู้แต่ง: ขันชัย กิ่งกังวาลย์, น.ต.

สำนักพิมพ์: โปรวิชั่น

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้จะแนะนำแนวทางในการเขียนโปรแกรมด้านกราฟิก (Graphics Programing) โดยใช้ภาษา C# ร่วมกับไลบรารี GDI+ ที่เป็นส่วนหนึ่งของ .NET Framework ไลบรารีดังกล่าวสามารถสร้างกราฟิกได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งเส้นตรง เส้นโค้ง รูปภาพ การระบายสีแบบต่างๆ ฯลฯ ซึ่งเมื่อนำกราฟิกเหล่านี้มาประกอบกันให้เหมาะสมก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดูดีอย่างมืออาชีพ และนอกจากจะใช้กราฟิกตกแต่งโปรแกรมแล้วยังเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาแอพพลิเคชั่นต่างๆ เช่น เกม และการประมวลผลภาพ (Image Processing) เป็นต้น